Slide Het aanbod van Transit bestaat uit innovatieve initiatiesessies en begeleiding in vakoverschrijdende projecten. In alle modules wordt de nodige ondersteuning en achtergrond geboden om onder begeleiding of zelfstandig aan de slag te gaan. Neem contact op voor verdere informatie.
  1. INNOVATIEVE INITIATIESESSIES 

Deze initiatiesessies gaan door tijdens de lessen Muzikale Opvoeding/Artistieke- of Culturele Vorming (SO) of Muzische vorming (BaO). Het aanbod van deze sessies is in de eerste plaats gebaseerd op de upcycle-instrumenten: 10 unieke instrumenten die werden ontwikkeld. Slag- en snaarinstrumenten, blaasinstrumenten, shakers,… met tal van mogelijkheden om diverse muziekstijlen te bewandelen: salsa, reggae, hiphop,…
Verder hebben we een aanbod met bestaande instrumenten uit diverse culturen: djembé, samba, ukulele, elektronische muziek, didgeridoo, …

CONCEPT INITIATIESESSIES

-leerlinggericht: innoverende werekvormen en interactieve aanpak
-kwalitatief: professionele docenten en degelijk uitgebouwd instrumentarium.
-verdiepende mogelijkheden: lesteksten zijn voorhanden
-efficiënt op logistiek en organisatorisch vlak wordt ingespeeld: de initiatiesessies gaan door tijdens de uren muzikale opvoeding/artistieke vorming/…. waardoor geen aanpassingen in het lessenrooster nodig zijn.
-milieubewust: de docenten van Transit verplaatsen zich naar school. Hierdoor worden hoge transportkosten en tijdrovende verplaatsingen voor leerlingen vermeden.
laagdrempelig: democratische tarieven worden gehanteerd.
subsidies: diverse kanalen ter ondersteuning.

Aanbod upcycleinstrumenten 10-16 jaar Upcycle dance
12-18 JAAR Soulcycle 12-18 JAAR Soundtrack
14-18 JAAR Heartbeat 14-18 JAAR Soundhealing 8-18 JAAR Drumcircle
INITIATIESESSIES MET UPCYCLE INSTRUMENTEN

Traditioneel aanbod 8-18 jaar Ritmes uit
West-Afrika
14-18 JAAR Ophitsende ritmes uit Brazillië 14-18 JAAR Aardse klanken uit Australië
14-18 JAAR Sing & Play 10-18 JAAR Muziek componeren met je PC 14-18 JAAR Springende vlo
INITIATIESESSIES MET BESTAAND INSTRUMENTARIUM

2. VAKOVERSCHRIJDEND PROJECT

De ogen openen voor afval -en vooral de creatieve mogelijkheden ervan- daar draait het in dit project om. Onderzoeken in diverse vakgebieden, experimenteren, ontdekken en ontwikkelen,.. dingen die jongeren boeiend vinden. Personaliseren en herinterpreteren van afgedankte voorwerpen. Dit stimuleert jonge creatievelingen om hun originaliteit te uiten en de wereld met andere ogen te bekijken.
De sterkte van dit project ligt in het uitdagen van kinderen en jongeren door hen de kans te bieden de wereld te exploreren door middel van creatieve projecten. Het is een manier om aan te tonen hoe alles met elkaar verbonden is, zowel in het leven zelf als op school.

CONCRETE AANPAK 

-traject: het lerarenteam wordt begeleid gedurende een periode. waarbij we starten van O. Voor een aantal onderwerpen zijn alle materialen, gereedschappen, handleidingen en sjablonen voorhanden om één of meerdere klasgroepen te begeleiden.
-op maat: de mogelijkheden binnen de school worden onderzocht om maximale leerwinst te boeken.
-vakken: afhankelijk van de mogelijkheden/bereidheid binnen het lerarenteam zijn er mogelijkheden om tal van algemene vakken in te betrekken: kunst en cultuur, wiskunde en wetenschappen, aardrijkskunde, bewegingsopvoeding.
-d
uurtijd: afhankelijk van de beschikbare tijd, participatie van vakken,…
-vormingen: pedagogische studiedagen, graadvergaderingen kunnen voorafgaand worden georganiseerd.
o
ndersteuning: begeleiding bij opstelling van dossiers
-t
oonmoment: ondersteuning bij organisatie en uitvoering van toonmoment

Traditioneel aanbod 10-14 jaar Taurom
14-18 JAAR Zephyr
VAKOVERSCHRIJDEND PROJECT
© 2021 Transit