CIRCULAIR ONDERWIJS IS FUN

 

Duurzaam onderwijs is in dit onderzoek gedefiniëerd als ‘een samenhang tussen duurzaamheid en systeem denken in onderwijs’. Bij duurzame ontwikkeling wordt er gestreefd naar een
uitgebalanceerde samenhang tussen sociaal, ecologie en economie (people, planet, profit).
Duurzaam onderwijs gaat over het begrijpen van de oorzaken van onduurzaamheid en het werken aan oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Dat is niet mogelijk zonder dat
leerlingen de vaardigheden bezitten waar de huidige tijd om vraagt, zoals flexibiliteit, verbanden leggen, kritisch denken, afwegingen maken, samenwerken en scenario’s bouwen.
Deze ingrediënten zijn de basis voor het ‘systeemdenken’ en komen voor een groot deel overeen met de 21th century skills. Systeemdenken is een voorwaarde om om te kunnen
gaan met de complexiteit en het holistisch karakter van duurzaamheid en om uitgaande van de verschillende waarden-riëntaties te komen tot goede duurzame afwegingen.

Een aantal onderwijsinstellingen werkt volgende bovenstaande definitie aan duurzaam heid, vaak mede als strategie voor kwalitatief goed onderwijs. Deze onderwijsinstellingen
zien het werken aan relevante maatschappelijke thema’s als de weg om te komen tot goed onderwijs.

Bas van den Berg

Binnen de Haagse Hogeschool is Bas van den Berg de onderwijs coördinator van het kenniscentrum Mission Zero, een kenniscentrum gericht op ‘empowering learners to co-create a sustainable future’. Mission Zero onderzoekt de transitie naar een duurzame, circulaire en regeneratieve samenleving en wat dat betekent voor verschillende thema’s en regio’s zoals (hoger) onderwijs. Bij Mission Zero is Bas hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het ondersteunen van opleidingen bij het herontwerpen van hun onderwijspraktijk om bij te dragen aan de duurzaamheid transities. Bas heeft vorig jaar een studie afgerond om de karakteristieken van onderwijs dat bijdraagt aan het tot stand komen van circulaire ecosystemen te identificeren en is nu buitenpromovendus bij de onderwijs- en leerwetenschap groep van Wageningen University & Research. Hier doet hij onderzoek naar ecologische varianten van hoger onderwijs die aansluiten en duurzaamheid transformaties beweegbrengen.

Bas hoopt dat we het hoger onderwijssysteem (nog sterker) kunnen aansluiten aan de transitie naar een wereld binnen de sociale en ecologische grenzen om op die manier onderwijs (nog) betekenisvoller te maken. Tijdens het plenaire ochtendprogramma vertelt Bas hier meer over. Ook is hij nauw betrokken bij de Nationale Hackathon Circulaire Economie – die tijdens de conferentie officieel van start gaat.

Hide picture