De werking van Transit situeert zich in Mechelen, Leuven en Hever. Ateliers, werkruimte, audio-visuele ruimte, administratieve ruimte, staanplaats en stockageruimte, een uitgebreid machinepark staan ter beschikking van de de medewerkers.

DE POTTERIJ TE MECHELEN

Een trefpunt voor jonge ondernemers met oog op een circulaire economie

De kernramp van Tchernobyl en de val van de Berlijnse Muur eind jaren 80, de aanval op de torens van het World Trade Centre in 2001, het uiteenspatten van de subprime-bubbel en de financiële paniek in 2008, en nu de Covid-19-pandemie. Om de tien jaar ongeveer leiden systemische omwentelingen ertoe dat we onze voorstelling van de wereld, ons idee van de richting die de tijd uitgaat, de eigenlijke betekenis die we hechten aan de woorden “vooruitgang” of “ontwikkeling” in twijfel trekken.
We moeten van koers veranderen en ons opnieuw bewust worden van een gemeenschappelijk lot. We worden ons er ook van bewust dat we samen de samenleving kunnen transformeren. Naar meer gezelligheid en solidariteit. Het vertragen van deze dwaze race naar het overschrijden van de grenzen van de planeet, en het geleidelijk aan verzekeren van de toekomstige bewoonbaarheid van de planeet voor onze kleinkinderen. Dit is niet langer een hoop die we formuleren: het is een ethische verplichting die we moeten nakomen.

Een transitie dus naar een ecologisch duurzamere en sociaal rechtvaardigere samenleving. Een gedeelde visie waar samen werk van kan worden gemaakt door bedrijven, onderwijs, overheden, kennisinstellingen, organisaties én burgers.

Samen met Stad Mechelen, Sociaal huis Mechelen, Vlaanderen Circulair en Thomas More Hogeschool wil de OVAM de site nieuw leven inblazen. Het doel: een circulair laboratorium waar denkers en makers elkaar ontmoeten en kleinschalige productie ruimte krijgt in de stad, met het oog op duurzame ontwikkelingen.

Transit beschikt over een atelier, en kan -indien nodig- beschikken over een grote ruimte met tal van faciliteiten;  Interessante mogelijkheid tot samenwerking met Straathoekwerkers Mechelen, KoLab, Deelbaar Mechelen.Vlotte bereikbaarheid via openbaar vervoer, gelegen in nabijheid van het historische centrum van de stad Mechelen.

In de circulaire economie krijgt vrijwel alles dat we gebruiken een nieuwe, hoogwaardige bestemming. Dat vermindert de belasting voor het milieu en stimuleert innovatie en werkgelegenheid.

De Potterij wordt een ontmoetingsplaats voor jonge, innovatieve ondernemers met een eigenzinnige kijk op circulaire economie. Hierbij ligt de focus om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardvernietiging te minimaliseren. Ook andere thema’s zoals ecologie, stadlandbouw, onderwijs, buurt, cultuur en kennisontwikkeling zullen hier een plek krijgen. Bovendien zal het pand dienen als uitvalsbasis voor activiteiten van de OVAM en Vlaanderen Circulair.

De Potterij: broeiplaats voor jonge ondernemers.

DE SERRES TE HEVER

Artistieke experimenteerruimte

Regio Mechelen, Boortmeerbeek en Hever gonst van de creativiteit en ondernemingszin. De vraag naar fysieke ruimte om projecten op te starten waar verschillende sectoren elkaar ontmoeten, wordt alsmaar groter. vzw Rauw, wil hierop een antwoord bieden door verschillende ruimten  in de Serres een nieuwe, tijdelijke invulling te geven. 

De Serres zijn een  open plek waar maken en leren, kennisdelen en innovatie centraal staat.Door het open karakter creëren we de mentale ruimte voor vernieuwende samenwerkingen. Jonge ondernemers en kunstenaars krijgen kansen om te leren door te doen, om hun talenten te ontdekken en te ervaren hoe unieke samenwerkingen verrassende ideeën geven.

Transit kan beschikken over een grote ruimte met tal van faciliteiten, atelier, staanplaatsen voor aanhangwagens, buitenruimte om containers te plaatsen. Vlotte bereikbaarheid via openbaar vervoer, gelegen op ca. 2 kilometer van de E19 zijn voor medewerkers en bedrijven een enorme meerwaarde.

Een van de ambities van De Serres is om via open oproepen gezamenlijke, cross-over projecten op te starten die vertrekken vanuit een maatschappelijke uitdaging.

Belangrijk aan die projecten is dat ze een open einde en karakter hebben. een plaats van creatief maken, duurzaam innoveren en kennis delen.
De werking binnen De Serres worden gecoördineerd door vzw Rauw. Rauw vzw is opgericht in 2015 door gelijkgestemde zielen met een gezamenlijke passie. Op deze manier trachten zij hun steentje bij te dragen aan de bewustwording omtrent milieuzorg in de landbouw en samen bij te leren over biologische landbouw en streekgebonden gewassen. 

Ecologie en kunst: hand in hand

© 2023 Transit