Duurzaamheid, kunst en het werken met sterktes van leerlingen

In de discussies over duurzaamheid, neemt het ecologische dikwijls de bovenhand. Wanneer we daar sociale rechtvaardigheid aan toevoegen, dan spreken we van transitie.

Als we naar onze scholen kijken, dan zijn ze niet bepaald het toonbeeld van sociale rechtvaardigheid. Leerlingen met een migratieachtergrond of uit een kansarm gezin doen het gemiddeld genomen minder goed. De kloof met de andere leerlingen wordt nauwelijks kleiner.

We vinden democratie, solidariteit en empathie belangrijk, maar leerlingen hebben niets te zeggen over wie hen lesgeeft of wat het aanbod is, ze worden niet solidair maar individueel beoordeeld en in het beste geval worden hun zwaktes ‘empathisch’ in beeld gebracht, niet hun sterktes.

Karel Moons werkte jarenlang in multiculturele scholen vanuit kunst, transitie en het vertrekken vanuit de sterktes van leerlingen. Hij ontwikkelde daar een bijzondere didactiek voor. Daarin staat nog steeds het artistieke proces centraal, al kan je daar net zo goed wiskunde mee leren.

In deze workshop word je geconfronteerd met de didactiek die ons onderwijs ondemocratisch maakt, met wat je daaraan kan doen en hoe je vanuit de kunsten kan denken over pedagogie in het algemeen. Een eyeopener, al is een blauwtje oplopen niet uitgesloten. 😉

KAREL MOONS

studeerde psychologie aan de KULeuven en volgde de theateropleiding aan de Kleine Academie, internationale school voor scheppend theater in Brussel. Daarna dook hij de kunsteducatie in en werkte bij Spelewei (Koning Kevin), Kalos en de Veerman. Gepokt en gemazeld in de kunsteducatie, maar mede door zijn ‘drang naar schema’s en tools’, maakte hij van creativiteitsontwikkeling zijn levensvraagstuk en schreef zijn hersenspinsels neer in verschillende publicaties. Geen enkel hersenspinsel ontstnapte echter aan de toets van de praktijk. Hij werkt samen met leerkrachten in verschillende scholen om hen te laten vertellen wat er werkt en niet werkt. Dat is zowat zijn ‘levensmethode’. De laatste jaren bekijkt hij het professionele leven wat ruimer dan de kunsten en deelt hij zijn passie over talentontwikkeling en leren.