Wat kunnen we leren van strategieën uit het kunst & technologie veld als het gaat om het aanjagen
van duurzaamheid en klimaatbewustwording? Kunnen we dit soort artistieke en creatieve aanpakken
ook inzetten voor onderwijsvernieuwing?

Anne Nigten neemt ons mee in haar praktijk en deelt de verkregen inzichten rondom kunst, duurzaamheid en educatie. Haar lezing voert ons van het kunst- en
technologie laboratorium, naar co-creatie in de stad, via praktijkgericht onderzoek naar discipline
overstijgende onderwijsontwikkeling.

Anne Nigten analyseert de aanjaagrol van de kunstenaars in deze situaties en gaat op een aantal aspecten in, die relevant zijn voor educatieve innovatie.
In de middag gaan de deelnemers in een interactieve sessie met Anne Nigten aan de slag met een aantal voorbeelden uit haar praktijk.

Anne Nigten is oprichter en directeur van The Patching Zone, een medialaboratorium in Rotterdam
dat werkt aan klimaat- en watervraagstukken met kunstenaars en ontwerpers. Anne Nigten is sinds
2020 kwartiermaker voor het Centre of Expertise (CoE) Arts&Education, een nieuwe discipline
overstijgende samenwerking van zes hogescholen en een ROC, een initiatief van de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten.

https://waterproef.online/
https://patchingzone.net/nl/
https://www.ahk.nl/onderzoek/coe-artseducation/
https://www.researchgate.net/profile/Anne-Nigten
https://www.linkedin.com/in/annenigten/

ANNE NIGTEN

Dr. Anne Nigten is sinds najaar 2020 kwartiermaker voor het Centre of Expertise Arts&&Education bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Naast haar werk voor de AHK is Anne de initiatiefnemer en directeur van The Patchingzone, een medialaboratorium voor creatieve innovatie. Voorheen was Anne onder andere als lector en onderzoeker verbonden aan de Hanze Hogeschool Groningen, Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Daarvoor was Anne managing director van V2_Lab, de aRt&D afdeling van V2_ in Rotterdam. Anne Nigten is gepromoveerd aan de University of the Arts London (GB), bestuurslid van ISEA international, Thematrekker Kunst bij de Amsterdam Donut Coalitie en publiceert regelmatig over samenwerking en innovatieve kruisbestuiving tussen kunst, techniek en (computer) wetenschap.

https://www.linkedin.com/in/annenigten/

https://www.ahk.nl/marineterrein/learninglab/

https://patchingzone.net/

http://www.isea-web.org/

Hide picture