In de circulaire economie draait het om partnerschap en ketenintegratie. Ofwel: goed samenwerken binnen de hele keten. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat materialen na gebruik weer ingezet kunnen worden, zowel door ons als door anderen? Bekijk hieronder een aantal verschillende samenwerkingen die wij kort hebben opgelijst. Het aantal partnerships groeit en levert mooie resultaten op.

DE POTTERIJ TE MECHELEN

Duurzame innovatie kan je niet stoppen.

Deze vereniging heeft zich tot doel gesteld de kwaliteits- en duurzaamheidsaspecten van kunststofleidingsystemen en de veelvuldige toepassingsmogelijkheden te communiceren. Uitwisseling van kennis en ervaring, promotie van kwaliteitsnormen, certificatie en gerichte voorlichting leiden tot het optimiseren van kunststofleidingsystemen. Dit geldt niet alleen voor produktie, installatie, gebruik en vervanging maar ook voor het inzamelen en recycleren.

Hergebruik van grondstoffen is één van de belangrijkste voorwaarden om onze aarde leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Wij vinden dat we speciale verantwoordelijkheid hebben tegenover de volgende generaties. Door samen met onze partners de keten te sluiten en grondstoffen te hergebruiken, hebben we een belangrijke stap gezet om samen te verduurzamen.

Op 8 plaatsen in België staan containers met gebruikte kunststofleidingen .

Als Belgische vereniging van fabrikanten van kunststofleidingsystemen, verenigd in de vzw KURIO (KUnststofRIOol), zijn we ons bewust van de milieuproblematiek en onze verantwoordelijkheid daarin. Hernieuwbare grondstoffen: KURIO Recycling is een vrij initiatief waarbij men gebruikte thermoplastische kunststofleidingen (PVC, PE, PP) inzamelt in België en dit tot op heden volledig gratis.

De ondergrondse rioleringen hebben de laatste 50 jaar een grote evolutie gekend. Bij onderzoek en inspectie werd duidelijk dat het voor klassieke materialen, in deze toepassingen, het niet steeds haalbaar was om aan de steeds hoger gestelde kwalitatieve en technische eisen te voldoen. Het is bij de aanvang van deze periode dat de PVC rioleringsbuizen voor het eerst, als alternatief, met succes werden ingezet. Dit heeft bijgedragen tot steeds stijgende kwaliteitscriteria en aandacht voor het rioleringsnet en is tevens een van de reden waarom kunststofleidingsystemen vandaag niet meer weg te denken zijn in onze huidige samenleving.

Dit geldt ook binnen de waterwereld voor het transport van het belangrijkste product voor de mens, namelijk drinkwater, zijn kunststofleidingen reeds jarenlang, met grote tevredenheid de referentie. Ook bij gasleidingen waar veiligheid het hoofdcriteria is, zijn kunststofleidingen niet meer weg te denken.

 

Van een lineaire naar een circulaire economie is de toekomst, en die toekomst begint morgen!”

Bewust omgaan met water wordt de uitdaging van deze eeuw.
Naast de zorg voor kwalitatief drinkwater dient ook grotere aandacht besteed te worden aan het afvalwater.
Kunststofleidingsystemen zijn ideaal voor de uitbouw van een duurzaam rioleringsstelsel, dankzij hun technische en economische voordelen alsook hun veelheid aan constructieve mogelijkheden.

Oude leidingen en hulpstukken worden via de KURIO Recycling Inzamelpunten ingezameld en herverwerkt tot nieuwe produkten met een nuttige en duurzame toepassing. Dit zal op termijn leiden tot een aanzienlijke vermindering van de afvalberg. De hoeveelheid te recycleren materiaal is, vanwege de lange levensduur van PVC-PP-PE-leidingen, nu nog beperkt maar zal in de toekomst ongetwijfeld toenemen. KURIO Recycling loopt hierop vooruit door nu reeds, met recyclage, de kringloop te sluiten. Transit en Kurio werken samen door te communiceren over de inhoud van de containers. De materialen worden door de medewerkers van Transit gesorteerd zodat PVC, PE en PP in aparte containers worden gebracht naar recyclagebedrijf Van Welden.

[rowshape type=”rowshape_7″ height=”100px” shadow=”enable” color=”#0a0a0a”]

DE SERRES TE HEVER

Wie kringt die wint

ECOSO Kringwinkel staat voor ECOlogisch en Sociaal Ondernemen. Ons doel is tewerkstelling creëren en competenties versterken voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt in een ecologische context. We geloven in diversiteit en inclusie. 

Hoe doen we dat?

Dit realiseren we door het uitbaten van acht Kringwinkels verspreid over Willebroek, Mechelen, Reet, Schelle, Londerzeel en Niel.

Daarnaast beschikken we over een houtatelier waar meubels op maat gemaakt worden en een fietsenwerking waar we deel -en verhuurfietsen onderhouden, tweedehandsfietsen opknappen en een deelsysteem voor kinderfietsen uitbaten.

Via begeleide tewerkstelling kunnen mensen opnieuw gezond worden, hun zelfwaarde hervinden, zich ontplooien en opnieuw participeren in de maatschappij.

Transit kan beschikken over een grote ruimte met tal van faciliteiten, atelier, staanplaatsen voor aanhangwagens, buitenruimte om containers te plaatsen. Vlotte bereikbaarheid via openbaar vervoer, gelegen op ca. 2 kilometer van de E19 zijn voor medewerkers en bedrijven een enorme meerwaarde.

Ecologie en kunst: hand in hand

Kringwinkel Ecoso werkt al enkele jaren samen met Tomorrowland om de afvalberg te verkleinen die na het festival wordt achtergelaten. De mensen van Ecoso gaan na afloop op het kampeerterrein zoveel mogelijk herbruikbare goederen verzamelen en reinigen al deze materialen om hergebruik mogelijk te maken. Waar het mogelijk is, wordt daarbij een beroep gedaan op jongeren uit kansengroepen.

Slimme keuzes maken in ons dagelijkse leven brengt veel meer op dan bijvoorbeeld niet naar een festival gaan

Wij groeien naar verdere duurzame sociale tewerkstelling via innovatief en financieel gezond ondernemerschap.
De kernopdracht van de organisatie wordt gerealiseerd via:

Samenwerking;

    • Sociale tewerkstelling, begeleiding en opleiding (o.m. supported employment, opleiding en trajectbegeleiding);
    • Financieel gezond = economisch rendabel als geheel, financiële meerwaarden investeren in de kernopdracht en gezond evenwicht tussen subsidieafhankelijkheid en eigen middelen;
    • Het duurzaam aanbieden van kwaliteitsvolle diensten en goederen tegen democratische prijzen (met zorg voor het milieu door o.a. maximaal hergebruik na te streven);
[rowshape type=”rowshape_7″ position=”bottom” height=”100″ shadow=”enable”]
Hide picture