WITTE DOEK KLANKEN UITGEBREID INSTRUMENTARIUM ACTIEVE BETROKKENHEID VAN ELKE LEERLING GET GOING NOW VAN HET Klanken HET WITTE DOEK Diverse muzikale omgangsvormen Basistechnieken op diverse instrumenten LESTEKST VOORHANDEN VAN
Stel, je bent in dienst van de VRT als geluidsregisseur. De omroep heeft een filmimpressie van 6 minuten gemaakt rond een bepaald thema: een sportmanifestatie met allochtone jongeren, de gevolgen van de opwarming van de aarde, daklozen in de grootstad, het bezoek van een Afrikaans staatshoofd…

Wat het onderwerp ook mag zijn, het filmfragment moet worden voorzien van passende muziek. Met de hele klas worden de beelden aantrekkelijk gemaakt door een klanktapijt te creëren met een uitgebreid instrumentarium.
Beelden prikkelen de fantasie en helpen de leerlingen om tot ideeën te komen van een eigen ontwerp. In dit concept wordt heel diep ingegaan op de creatieve mogelijkheden van elk van de deelnemers. Na het aanbrengen van een aantal ‘grooves’ – waarbij de actieve betrokkenheid van elke leerling centraal staat – bestaat deze sessie gedeeltelijk uit open activiteiten waarbij de jonge filmcomponisten worden uitgedaagd om te experimenteren.
Talrijke toepassingen en uitbreidingsmogelijkheden zijn voorhanden om rond dit gegeven verder aan de slag te gaan.
DIT SOUNDTRACK JE NERGENS ANDERS
CONCREET

Duur: 45′
Aantal deelnemers: max. 25
Leeftijd: secundair onderwijs
Voorzieningen: ruim lokaal
Lesteksten voor diverse instrumenten zijn aanwezig.
Code: KW 1
Linken naar diverse vakgebieden
[/vc_column][/vc_row]

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

Tijdens deze activiteit worden onderstaande instrumenten in aanvang voorgesteld: Taurom, Spectrum, Smartshaker, Gastong, Myringa, Regarom en Nexus. Er wordt -vanuuit elk instrument- de nodige aandacht besteed aan specifieke klanken, technieken, houding. De sessie wordt opgebouwd vanuit de Taurom. Elke jongere beschikt over een (mogelijk eigen) instrument. Tijdens de introductie komen we snel tot een groepservaring door 3 ritmes op een heel eenvoudige manier met elkaar te combineren. We vervolgen de sessie door ritme om te zetten in bewegingen en dans. Op deze wijze worden muzikale begrippen als tempo, dynamiek, ritme, ervaren vanuit  het lichaam.

Andere instrumenten worden op een heel eenvoudige manier geïntegreerd waarbij specifieke eigenschappen op een vrij eenvoudige en elementaire manier worden geïntroduceerd. Improvisatie in groepsverband wordt hierbij gestimuleerd, wat het vertrouwen van de jongere en het creatieve denken bevordert.  Boven een ritmische structuur wordt een heel eenvoudige harmonische begeleiding geïntroduceerd waarbij een melodie in pentatonische toonaard wordt gespeeld.

Een raptekst met verwijzing naar de herkomst van de materialen, de creatieve mogelijkheden van hergebruik + een pittig refrein worden geïntegreerd als kers op de taart!

 

 

TECHNISCHE FICHE

-Duur activiteit: 45 minuten of één lestijd.

-Leeftijd: van 8  tot 14 jaar

-Lokaal + opstelling: -ruim lokaal (min. 50 m)-
-banken, stoelen zijn aan de kant geschoven

-Technische voorzieningen: -PC met internetaansluiting en beamer of digibord

-Begeleiding: -minimum één begeleider per groep die actief participeert

-Logistieke ondersteuning: –de docenten van Transit zijn ruim op voorhand aanwezig.  Om de voorbereidingen zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen we hulp van leraren/leerlingen om instrumenten uit te pakken/installeren.

-Presentatie: er is een degelijke presentatie voorhanden om vooraf/bij de nabespreking aan de leerlingen te laten bekijken.

Lestekst: een tekst is voorhanden met bijkomende informatie

Uitbreiding:
-van alle gebruikte instrumenten is een webpagina aangemaakt.  Een overzicht vind je hier.
-voor de taurom is een vakoverstijgend project ontwikkeld: KULINDROM. Tevens is een methode voorhanden voor Taurom waarin basistechnieken, houding, technieken en talrijke ritimische oefeningen voorkomen met verwijzingen naar diverse muziekgenres.
-als vervolg op Upcycle Dance kan Soulcycle worden aangeboden.
-andere initiatiesessies met de upcycle instrumenten vind je op

Raptekst: vind je hier

 

© 2021 Transit