MUZIEKKOFFER

Vlaanderen staat aan de top als het gaat om het sluiten van materiaalkringlopen. Eén van de doelstellingen is om jongeren te sensibiliseren. Zij worden actief betrokken en uitgedaagd door muziek. Transit heeft de afgelopen jaren 24 upcycle- instrumenten ontwikkeld. Bedoeling is niet om professionele muziekinstrumenten te imiteren of ontwikkelen. Het gaat om muziekinstrumenten die goedkoop zijn en eenvoudig te gebruiken in schoolse context of vrije tijd.

Door dit unieke instrumentarium beleven kinderen en jongeren de verbeeldingskracht en verbindingskracht van muziek. Elementair musiceren biedt mogelijkheden om hun ideeën te verbeelden.  Elementaire muziek is nooit alleen muziek, maar vormt een eenheid beweging en taal. Het is ongekunsteld, gebruikt kleine sequentievormen en begeleidingspatronen. Hiervoor lenen de upcycle-instrumenten zich uitstekend: het gaat bij voorkeur over ritmische instrumenten die relatief gemakkelijk te leren. 

De upcycle instrumenten leggen de brug naar het Europese verleden en andere culturen. Het gaat zowel over originele instrumenten (Taurom, Tapatubo, Gastong, Ku, Donar, Charleston, Kulindro, Smart- en Padshaker) als instrumentarium gebaseerd op modellen uit oudheid, (Kotilo) Middeleeuwen (Corkle, Nexus) en de Barok (Chagun), 19de eeuw (Sarir) Voor de zuiver ritmische instrumenten ging de inspiratie uit naar exotische culturen Spectrum (Cuba), Clave, Bell (Brazillie) Myringa en Zephir (Japan) Tapa (China), Regarom (Middellands Zeegebied).

De nieuwe instrumenten brachten een onvergelijkbare klank. Het is duidelijk dat voor deze instrumenten nieuwe muziek, methodes moet worden gearrangeerd. Vertrekkend vanuit muziekstijlen die nauw aansluiten bij jongerencultuur zijn audio-visuele methodes ontwikkeld. Naast houding, techniek en enkele elementaire ritmes/melodieën wordt de nodige aandacht besteed aan taal, beweging en linken naar andere culturen. Verder beschikt de docent over algemene informatie met duiding over de materialen.
-Het gebruik van deze gebruiksvriendelijke instrumenten zorgen voor een heel actuele benadering in de muziekpedagogie.
-Een nooit eerder geziene samenstelling van instrumenten waarbij nodige linken worden gelegd naar diverse muziekgenres. 

De upcycle-instrumenten worden aangeboden in instrumentenkoffers en kunnen worden uitgeleend.

Bijkomende info: info@transitglobal.org

© 2023 Transit