De Alufoon

 Zuiver aluminium wordt verkregen door aan bauxiet aluinaarde  te onttrekken en het met behulp van elektriciteit om te zetten in zuiver aluminium. Anno 2010 is Australië de grootste leverancier van het mineraal. Het omsmelten van aluminiumproducten voor hergebruik (secundair aluminium uit schroot) kost weinig energie, slechts circa 5% van de energieverbruik bij primaire aluminium uit bauxiet) 

Een alufoon is een metallofoon, een muziekinstrument uit de groep der idiofonen, bestaande uit twee rijen metalen staven (toetsen), doorgaans zonder resonator. De alufoon bestaat uit een kader (metaal) of bodemplaat (PVC) waarop een frame is bevestigd waar de aluminium buisjes zijn bevestigd. Het instrument wordt bespeeld met stokken uit kunstvezel. (ook wel mallets genoemd). De afmetingen van de toets (lengte en dikte) bepalen de hoogte van de voortgebrachte toon, waardoor de buisjes voor lage tonen veel groter zijn dan toetsen voor hoge tonen. Kleuren worden gebruikt om de verschillende toonhoogtes aan te geven.

Aluminium en het milieu worden vaak niet als een positieve combinatie gezien. Men legt vaak snel de link tussen vervuiling van het milieu en aluminium. Het tegendeel is juist waar! Aluminium wordt tegenwoordig voor meer dan 70% gerecycled zonder dat er afname is van de kwaliteit van de mechanische eigenschappen.Om deze reden is het van belang al het aluminium wat in omloop is via inzamelen weer terug te laten komen in de keten.Nog een belangrijker argument is dat het verkrijgen van gerecycled aluminium 95% minder energie kost dan het winnen van aluminium uit bauxiet.

2. De aluminiumbuisjes zijn met een buizensnijder op de millimeter op de juiste lengte gesneden.Om de correcte lengte van het aluminiumbuisje, en de locatie van de ophangingspunten te  meten, doen we beroep op een berekeningsapplicatie.

Onder metallofoon wordt in het algemeen een idiofoon verstaan waarbij het trillen van een metalen lichaam de klank doet ontstaan .In tegenstelling tot de xylofoon, de marimba en de vibrafoon wordt bij het glockenspiel alleen de grondtoon gestemd (door de toetslengte). Eventueel bijstemmen gebeurt door te vijlen. De boventonen kunnen vanwege de geringe dikte van de toetsen niet gestemd worden. Muzikaal is dat geen bezwaar, omdat deze boventonen aan de grens van het menselijk gehoor liggen, waar toonhoogte in muzikale zin niet meer exact waarneembaar is.

1. Elk aluminiumbuisje heeft een specifieke kleur. Dat laat toe om jonge kinderen dit instrument te laten spelen zonder enig besef van een notatiesysteem. Grafische partituren met kleuren zijn voorhanden.

DE METALOFOON IN ANDERE CULTUREN

INFO De Loh Tarang is een melodisch percussie-instrument. Het bestaat uit een set ijzeren cirkelvormige platen van verschillende grootte, vastgehouden in een frame. Elke plaat wordt op een toon gezet en ze worden met stokken aan elke hand geslagen. 'Tarang' betekent letterlijk golven. Platengeluid hangt af van de verschillende grootte van plaat- en handbewegingen. Theorie is gebaseerd op Jal-Tarang. Melodieuze geluiden van Indiase volksinstrumenten zoals de Loh Tarang raken harten. De hemelse ambiance die folkinstrumenten creëren, is een ervaring om te ervaren. Natuurlijke materialen worden gebruikt om deze instrumenten te maken. De geluiden die het dichtst bij de natuur komen, komen van volksinstrumenten. Sommige van de in deze lijst genoemde instrumenten worden ook in andere landen gebruikt. In India worden volksinstrumenten populair gebruikt in spirituele en devotionele liedjes. Deze instrumenten worden ook gebruikt in traditionele dansvormen, dorpsceremonies en straattheater. Een aantal etnische groepen zoals "swardhara de muziek" in India gebruiken volksinstrumenten. Loh Tarang en andere Indiase instrumenten zijn niet gemakkelijk verkrijgbaar in winkels voor muziekinstrumenten. Dat komt omdat ze niet vaak worden gebruikt in populaire vormen van muziek. Abishek Jadham ontwerpt dit instrument en leert ook dat etnische instrumenten die in de volkstraditie worden gebruikt, moeilijk verkrijgbaar zijn. Folk-instrumenten uit India zijn door muzikanten gebruikt in wereldmuziek en etnische fusie. Hoewel Indiase klassieke muziek als een hogere kunstvorm wordt beschouwd dan Indiase volksmuziek, valt niet te ontkennen dat klassieke raga's door verschillende vormen van volksmuziek zijn beïnvloed. Instrumenten die worden gebruikt in Indiase volksmuziek roeren de ziel. INFO 766/5000 Belplaten zijn gemaakt van platen van aluminium of brons, variërend in grootte van 100 bij 74 centimeter (39 bij 29 in) en 6 kilogram (13 lb) tot 28 bij 25 centimeter (11,0 bij 9,8 in) en 1 kilogram (2,2 lb) . Het bereik van het instrument beslaat meestal 4 octaven in de vorm van een C-majeurschaal, met in totaal 29 platen. Verschillende sets kunnen echter verschillende combinaties van platen bevatten, afhankelijk van de behoeften van de eigenaar. De platen zijn meestal opgehangen aan een halfcirkelvormig frame en zijn af en toe uitgerust met resonatoren om het volume en het klinken van lage delen te verbeteren. Een variatie op de belplaat is de Birma-bel, een onderscheidend gevormde belplaat die vaak wordt gemonteerd met behulp van een enkel gat, waardoor deze kan draaien wanneer hij wordt geraakt, waardoor doppler-effecten worden geproduceerd. MEER INFO Een glockenspiel is een metallofoon, een muziekinstrument uit de groep der idiofonen, bestaande uit twee rijen metalen staven (toetsen), doorgaans zonder resonator. Soms wordt wel de misverstanden oproepende benaming 'klokkenspel' (carillon) gebruikt. Het instrument wordt bespeeld met stokken (ook wel mallets genoemd). De afmetingen van de toets (lengte en dikte) bepalen de hoogte van de voortgebrachte toon, waardoor de toetsen voor lage tonen veel groter zijn dan toetsen voor hoge tonen. In tegenstelling tot xylofoon en marimba wordt alleen de grondtoon gestemd. De boventonen van een klokkenspel zijn hierdoor niet harmonisch. Spelen van tertsen in het hoge register van een glockenspiel maakt doordringende (en meestal hinderlijke) tartini-tonen hoorbaar. Een variant van het glockenspiel zoals dat in een harmonie, fanfare of drumband gebruikt wordt (Engels: marching bell) staat ook bekend als een lyra of bell lyra. In de volksmond wordt een glockenspiel weleens verward met de xylofoon, die echter groter is, houten toetsen heeft en vaak over een resonator beschikt. MEER INFO Gamelan is een traditionele muziekstijl in Indonesië, vooral op de eilanden Java, Madura, Bali en Lombok, en de benaming van zowel de muziekinstrumenten zelf als de bespelersgroep. Een gamelanorkest bestaat voornamelijk uit slaginstrumenten zoals metallofoons (waaronder kulintangs en gongs), xylofoons en drums, maar ook bijvoorbeeld fluiten en strijkinstrumenten. Het is kenmerkend voor de Indonesische volksmuziek. De naam gamelan is afgeleid van gamel, een Oud-Javaans woord voor "slaan" of "kloppen", omdat de meeste instrumenten van een gamelan slaginstrumenten zijn. De Indonesische term karawitan is de verzamelnaam voor zowel de Javaanse als de Balinese gamelanmuziek. De gamelan hanteert een microtonale toonschaal die afwijkt van de in het Westen gebruikelijke gelijkzwevende stemming en maakt gebruik van complexe ritmische structuren. De twee belangrijkste stemmingen zijn pelog en slendro. MEER INFO Crotales of cymbales antiques zijn een slaginstrument uit de klassieke muziek, bestaande uit een reeks kleine gestemde bronzen schijfjes, die aangeslagen met een harde stok of aangestreken met een strijkstok tot klinken worden gebracht. De klank is zeer hoog en indringend. Een set crotales heeft doorgaans een bereik van één octaaf, chromatisch gestemd, maar er bestaan ook sets van twee chromatische octaven. Er zijn vondsten van crotales uit de Koptische periode (400 voor Chr.). Crotales werden in het oude Egypte op een gevorkte stok geplaatst en gebruikt als een klepper. Soortgelijke instrumenten, de Zilia Massa, worden nu nog in Griekenland gebruikt. Na 200 v.Chr beschreven de Romeinen in Cádiz liederen -cantica Gaditanae- en danseressen -puella Gaditana-, begeleid op ritmes van handklappen en crotales als voorlopers van castañuelas.

DE ALUFOON: CONCREET

What do you call that nice, shiny white metal they use to make sidings and airplanes out of? Aluminum, right? Aluminum, pronounced ‘uh-LOO-mih-num’, right? Anybody knows that! But do you know how the British spell it? ‘Aluminium’, pronounced ‘Al-yoo-MIH-nee-um’. Ever hear anything so ridiculous? The French and Germans spell it ‘aluminium’, too, but they’re foreigners who don’t speak Earth-standard. You’d think the British, however, using our language, would be more careful.

 

(Isaac Asimov)

isac-naslovna

De  alufoon kan worden gebruikt in diverse formules:

-muziekworkshops in combinatie met andere instrumenten.

                 -soulcycle
                 -upcycledance
                 -soundtrack
                 -drumcircle

Tarieven en reserveringen voor aanschaf, bouw en workshops vind je hier.

© 2021 Transit