De Alufoon

 Zuiver aluminium wordt verkregen door aan bauxiet aluinaarde  te onttrekken en het met behulp van elektriciteit om te zetten in zuiver aluminium. Anno 2010 is Australië de grootste leverancier van het mineraal. Het omsmelten van aluminiumproducten voor hergebruik (secundair aluminium uit schroot) kost weinig energie, slechts circa 5% van de energieverbruik bij primaire aluminium uit bauxiet) 

Een alufoon is een metallofoon, een muziekinstrument uit de groep der idiofonen, bestaande uit twee rijen metalen staven (toetsen), doorgaans zonder resonator. De alufoon bestaat uit een kader (metaal) of bodemplaat (PVC) waarop een frame is bevestigd waar de aluminium buisjes zijn bevestigd. Het instrument wordt bespeeld met stokken uit kunstvezel. (ook wel mallets genoemd). De afmetingen van de toets (lengte en dikte) bepalen de hoogte van de voortgebrachte toon, waardoor de buisjes voor lage tonen veel groter zijn dan toetsen voor hoge tonen. Kleuren worden gebruikt om de verschillende toonhoogtes aan te geven.

Aluminium en het milieu worden vaak niet als een positieve combinatie gezien. Men legt vaak snel de link tussen vervuiling van het milieu en aluminium. Het tegendeel is juist waar! Aluminium wordt tegenwoordig voor meer dan 70% gerecycled zonder dat er afname is van de kwaliteit van de mechanische eigenschappen.Om deze reden is het van belang al het aluminium wat in omloop is via inzamelen weer terug te laten komen in de keten.Nog een belangrijker argument is dat het verkrijgen van gerecycled aluminium 95% minder energie kost dan het winnen van aluminium uit bauxiet.

2. De aluminiumbuisjes zijn met een buizensnijder op de millimeter op de juiste lengte gesneden.Om de correcte lengte van het aluminiumbuisje, en de locatie van de ophangingspunten te  meten, doen we beroep op een berekeningsapplicatie.

Onder metallofoon wordt in het algemeen een idiofoon verstaan waarbij het trillen van een metalen lichaam de klank doet ontstaan .In tegenstelling tot de xylofoon, de marimba en de vibrafoon wordt bij het glockenspiel alleen de grondtoon gestemd (door de toetslengte). Eventueel bijstemmen gebeurt door te vijlen. De boventonen kunnen vanwege de geringe dikte van de toetsen niet gestemd worden. Muzikaal is dat geen bezwaar, omdat deze boventonen aan de grens van het menselijk gehoor liggen, waar toonhoogte in muzikale zin niet meer exact waarneembaar is.

1. Elk aluminiumbuisje heeft een specifieke kleur. Dat laat toe om jonge kinderen dit instrument te laten spelen zonder enig besef van een notatiesysteem. Grafische partituren met kleuren zijn voorhanden.

DE METALOFOON IN ANDERE CULTUREN

DE ALUFOON: CONCREET

What do you call that nice, shiny white metal they use to make sidings and airplanes out of? Aluminum, right? Aluminum, pronounced ‘uh-LOO-mih-num’, right? Anybody knows that! But do you know how the British spell it? ‘Aluminium’, pronounced ‘Al-yoo-MIH-nee-um’. Ever hear anything so ridiculous? The French and Germans spell it ‘aluminium’, too, but they’re foreigners who don’t speak Earth-standard. You’d think the British, however, using our language, would be more careful.

 

(Isaac Asimov)

isac-naslovna

De  alufoon kan worden gebruikt in diverse formules:

-muziekworkshops in combinatie met andere instrumenten.

                 -soulcycle
                 -upcycledance
                 -soundtrack
                 -drumcircle

Tarieven en reserveringen voor aanschaf, bouw en workshops vind je hier.