[/vc_row]

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

Een drumcirkel is een groep mensen die (meestal) handdrums en percussie in een cirkel spelen.  Ze kunnen in grootte variëren van een handvol spelers tot kringen met duizenden deelnemers. De drumcirkel biedt gelijkheid omdat er geen kop of staart is. Het omvat mensen van alle leeftijden. Het belangrijkste doel is om ritme te delen en in harmonie te komen met elkaar en zichzelf. Om een ​​groepsbewustzijn te vormen. 
Community drumcirkels verschillen van gefaciliteerde of geleide drumcirkels doordat de muziek volledig geïmproviseerd wordt door een proces van groepsinteractie. Er is  een facilitator of moderator zijn handelt om de ervaring vorm te geven door middel van discrete gebaren (soundpainting), zoals het helpen om een ​​gestage beat te behouden, diegenen helpen die het nodig hebben, en in het algemeen het beheer van de omgeving om ervoor te zorgen dat iedereen volledig kan deelnemen. De deelnemers verzinnen de muziek terwijl ze doorgaan, gebruiken hun luister- en speelvaardigheden om muzikale verbindingen te leggen en zich te uiten op alle manieren die goed voelen. Deelname is vrijwillig en omvat vaak drummen, zingen of zingen, bewegen  en luisteren. Community-drumcirkels trekken vaak zowel gewone als drop-in-deelnemers van alle leeftijden aan en kunnen vrijwel overal plaatsvinden.

In een Interactieve Drumcircle-Happening volgt de facilitator de deelnemers die hem aan het volgen zijn. Er is dus een constante en wederzijdse interactie tussen de Facilitator en de deelnemers. Het is een dynamisch, levend en doorlopend veranderend gebeuren.

De facilitator maakt gebruik van soundpainting om te communiceren.

  1. Je bent vrij te spelen wat je wilt.
  2. Zolang het past is alles wat je speelt goed.
  3. Je leert vooral op elkaar te letten.
  4. Creativiteit en eigen initiatief worden breed aangemoedigd.
  5. Leren te volgen wat je eigen gevoel aangeeft.
  6. Via spelletjes en games ervaren hoe je samen en spontaan muziek kunt maken.
  7. Input van de groep bepaalt de inhoud van de sessie.
  8. Flexibele en dynamische vorm.

In Soundpainting doen leerlingen dat zonder enige voorkennis  van improvisatie. De leerling krijgt met gebaren opdrachten,  van heel eenvoudig (speel een lange noot, , maak een korte krachtige beweging…) tot heel complex. De facilitator creëert een veilige sfeer waarbinnen hij de ontwikkeling van de deelnemer kan sturen en sstimuleren. De deelnemer wordt uitgedaagd om speels de grenzen van zijn kunnen te verleggen.

Soundpainting is voor de avontuurlijke pedagoog dan ook een zeer geschikt “tool” om jongeren op een andere manier te leren spelen dan vanuit een geschreven partituur of tekst.

Op een heel spontane manier komen ze in aanraking met enkele basisbeginselen van compositie en improvisatie. Voorkennis van stijlen en theorie zijn hierbij niet nodig.

Leraar en leerlingen  ervaren deze heel directe manier van omgaan met klank en beweging als heel bevrijdend en verfrissend. Ze ontmoeten elkaar in een nieuwe, wakkere context en herontdekken elkaar.

Er kan tijdens de soundpaintlessen gewerkt worden op verschillende aspecten van samenspel: individuele creativiteit, concentratie, groepsbewustzijn, actief luisteren…

Omdat artiesten uit verschillende disciplines samenwerken aan één artistiek geheel komen veel deelnemers vaak voor het eerst op een creatieve manier in aanraking met andere disciplines (muziek, woord, dans en beeldende kunst)  en worden zo uitgenodigd om inspiratie op te doen over de grenzen van hun eigen discipline heen.

TECHNISCHE FICHE

-Duur activiteit: 90 minuten.

-Leeftijd: van 10  tot 18 jaar

-Lokaal + opstelling: -ruim lokaal (min. 50 m)-
-banken, stoelen zijn aan de kant geschoven

-Technische voorzieningen: -PC met internetaansluiting en beamer of digibord

-Begeleiding: -minimum één begeleider per groep (25) die actief participeert

-Logistieke ondersteuning: –de docenten van Transit zijn ruim op voorhand aanwezig.  Om de voorbereidingen zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen we hulp van leraren/leerlingen om instrumenten uit te pakken/installeren.

-Presentatie: er is een degelijke presentatie voorhanden om vooraf/bij de nabespreking aan de leerlingen te laten bekijken.

Lestekst: een tekst is voorhanden met bijkomende informatie

Uitbreiding:
-van alle gebruikte instrumenten is een webpagina aangemaakt.  Een overzicht vind je hier.

 

[/vc_column][/vc_row]

Upcycle dance

[/vc_row]
© 2023 Transit