Een studiedag over circulaire economie voor het onderwijs en de rol die kunst en kunsteducatie kan spelen.Voor studenten, leraren docenten en iedereen die nieuwsgierig is naar hoe kunst nieuwe vragen en inzichten rond duurzaamheid en de circulaire economie kan aanjagen

Hoe betrekken we jongeren bij gewenste ontwikkelingen in onze samenleving? Hoe laten we ze meedenken, in dit geval over de circulaire samenleving, en bij voorkeur hun steentje bijdragen? In welke mate kunnen jongeren aan het werk worden gezet met participatieve kunstuitingen en hoe kan via kunst hun betrokkenheid en een eigen visie op de toekomst worden gestimuleerd?

Transit vzw, (voorheen Muzes vzw)  organiseert op donderdag 28 april 2022 een studiedag op diverse locaties in Mechelen: Thomas More Campus Lucas Faydherbe, Radar, De Potterij en Impact Factory.

In deze studiedag worden vanuit inzichten en praktijkvoorbeelden aangeboden aan de hand van lezingen, workshops, rondetafelgesprek, vakbeurs en toonmomenten. Samen met leraren en opleidingen versterken we de beweging om samen te bouwen aan de circulaire economie en aan een wereld met toekomst.  Impact maken en jongeren beter helpen om te ontdekken hoe zij – met hun eigen talenten en in een lokale context – van betekenis kunnen zijn in en voor een steeds veranderende wereld.  

Doelpubliek:.- leraren, lectoren  en studenten SO, BaO, DKO, HO
                    – monitoren jeugdwerk en non-formele kunsteducatie

PROGRAMMA

Het programma van de voormiddag is plenair en bestaat uit lezingen, toonmoment en een rondetafelgesprek.
Het namiddagprogramma is een keuzeprogramma: lezingen en workshops worden aangeboden op diverse locaties. Inschrijven voor de workshops gebeurt vanaf 15 februari. Tijdens de koffiepauzes en de lunch bestaat de mogelijkheid om de vakbeurs te bezoeken. Deze gaat door in De Potterij.

LOCATIES

 Moderator: Carmien Michels

RONDETAFELGESPREK

Inspirerende talks en een brainstorm door leerlingen, studenten, leraren en ondernemers over uitdagingen en mogelijkheden van circulair ondernemen en kunsteducatie in onderwijs.

De volwassenen van morgen bewust maken dat er ook op een andere manier kan gewerkt en geconsumeerd worden, door op een doordachte, bewuste en respectvolle manier om te gaan met grondstoffen, natuurlijke producten en de medemens. We denken o.a. aan interessante mogelijkheden en toepassingen voor diverse onderwijsniveaus.