MECHELEN, AMBASSADEUR VAN CIRCULAIR ONDERNEMEN

 

Stad Mechelen ondertekende het Europese Convenant Circulaire Steden. Hiermee beklemtoont de stad haar ambitie om in te zetten op circulaire economie en dus zoveel mogelijk grondstoffen in onze economie te houden.

Een circulaire stad worden we door producten te delen, te herstellen en via andere innovatieve toepassingen.

Voortrekkersrol Mechelen

De polepositie van Mechelen is opmerkelijk, want het zijn vooral Europese hoofdsteden en grootsteden die prijken op  de lijst van stichtende steden. In België zijn de drie trekkers de steden Gent, Leuven en Mechelen. Het convenant is te vergelijken met het Europese burgemeestersconvenant voor klimaatactie, maar dan voor circulaire economie.

Steden stimuleren verandering

Steden en regio’s zijn altijd al de bakermat geweest van technologische innovatie, maar ook van sociaaleconomische transformaties. Die kaart moet Stad Mechelen blijven trekken. Met de ondertekening als stichtend lid wil Mechelen andere steden in Vlaanderen en daarbuiten aanmoedigen om mee op de kar te springen om de omslag naar circulaire economie versneld te realiseren.

Wat doet Stad Mechelen zelf?

Tegen 2030 wil Stad Mechelen het gebruik van nieuwe grondstoffen in de eigen organisatie met 50% verminderen. Daarnaast wil de stad komende jaren het circulair ondernemen en consumeren door burgers en bedrijven versnellen via communicatiecampagnes en een ondersteunend beleid.

De Potterij

Transit (voorheen Muzes vzw) heeft sinds 2018 haar intrek genomen in De Potterij. Hier heeft deze organisatie een atelier waar met diverse materialen, gereedschappen kan worden geëxperimenteerd voor de bouw van instrumenten.

De Potterij, een voormalige wasserij, zal van een zwaar vervuilde site evolueren naar een hub voor circulaire economie. De stad Mechelen heeft een domeinconcessie van 25 jaar afgesloten met OVAM om de Potterij om te vormen. Om de impact van het project te vergroten heeft de stad een samenwerking afgesloten met het stadsmakersfonds (website), eigenaar van het naastgelegen kantoorgebouw. Het gezamenlijke doel is om beide panden om te vormen tot The Impact Factory.

PATRICK PRINCEN

Patrick werkte eerder als adviseur-generaal bij de RSZ-inspectie en was altijd al erg sociaal gedreven. De ongelijkheid in de wereld en de zorg voor de meest kwetsbaren en voor onze planeet was steeds de motor van zijn engagement. In 1983 stond hij mee op de barricaden van de grote antirakettenbetogingen, in 2015 was hij een van de 300 klimaatfietsers die van Halle naar Parijs fietsten om de wereldleiders aan te sporen tot een degelijk klimaatakkoord. Hij was en is nog steeds vrijwilliger bij tal van organisaties en verenigingen.
Patrick was gemeenteraadslid van 2013 tot en met 2018 en viel toen al op omwille van zijn gerichte tussenkomsten op thema’s als mobiliteit, klimaat, natuur, diversiteit en Noord-Zuid-relaties. Op 1 januari 2019 werd hij schepen.