Slide Maatschappelijk bewustzijn en ondernemerschap bij jongeren Onderwijsinnovatie, circulair kringloopeconomie en sociaal ondernemerschap Kunst- en muziekeducatie als instap

Traditioneel aanbod Basis- en secundair onderwijs Aanbod Vakoverschrijdende benaderingen Bouw je eigen instrument Elementen uit diverse culturen Muziek als toegangspoort Instrumenten, bouwpakketten en publicaties Webshop Hear here Instrumenten Workshops en gereedschap Reservatie ONDERWIJS EN VRIJE TIJD

2. BEWUSTE EN RESPECTVOLLE OMGANG

Een focus op materialen, verwerking die ethisch en duurzaam te werk gaan en die op een rationele en respectvolle wijze omgaan met mens, natuur en materiaal. met oog voor het werken met milieuvriendelijke, herbruikbare materialen. In dit project gaat er veel aandacht uit naar de ecologische waarden en in de vorming van jongeren.

De volwassenen van morgen bewust maken dat er ook op een andere manier kan gewerkt en geconsumeerd worden, door op een doordachte, bewuste en respectvolle manier om te gaan met grondstoffen, natuurlijke producten en de medemens. We denken o.a. aan de samenstelling en oorsprong van de gebruikte producten en materialen, productiemethodes die de impact op het milieu zo gering mogelijk houden, hergebruik en recyclage, een bewust ethische productieproces, enz.

Algemeen Artistieke experimenteeruimtes Locatie Duurzaam innoveren met afval Materialen Samenwerken over de grenzen Team Motiverend en ondersteunend Partners In harmonie met dagelijkse realiteit Missie en visie Gedetailleerde omschrijving project Publicatie ALGEMENE INFORMATIE
© 2021 Transit