TAPATUBO

De tapatubo is een muziekinstrument behorend tot het gestemde slagwerk dat bestaat uit een reeks buizen  van verschillende lengte die zijn opgehangen aan een frame uit kunststof. Elke buis is aan de bovenzijde voorzien van een deksel.

De naam komt van het Spaanse tapa, dat ‘deksel’ betekent en het Portugese tubo, dat een vertaling is van buis. Omdat de toonhoogte (onder andere) afhangt van de lengte van de buis, zijn de laagste buizen  langer dan de hoogste. De tapatubo bestaat in verschillende uitvoeringen en formaten: het instrument is.chromatisch of diatonisch en wordt besspeeld met stokken met een harde kop van kurk.

De oorsprong van de ‘tapa’ is omstreden, maar vast staat dat het woord ‘tapa’ (meervoud ‘tapas’) is afgeleid van het Spaanse werkwoord ‘tapar’, hetgeen afdekken of bedekken betekent. ‘Tapa’ is dan ook letterlijk te vertalen als ‘deksel’. Op basis van deze betekenis wordt vaak verondersteld dat tapas zijn ontstaan uit de gewoonte om een drankje letterlijk met een stuk brood en/of een plakje ham af te dekken, dit om te voorkomen dat er bijvoorbeeld vliegen in het glas zouden komen. De oorsprong zou terug te voeren zijn tot de jaren 1500 en keizer Karel V. Onder zijn bewind vertrok van het zuiden van Spanje om het uur een paard en ruiter naar de Zuidelijke Nederlanden, waar Margaretha van Parma zijn vertegenwoordigster was. Onderweg stopten de ruiters vaak bij een herberg om iets te gaan drinken. Al snel werd vastgesteld dat heel wat ruiters ronduit dronken op hun paard zaten, en daarom ordonneerde keizer Karel dat alle herbergen in Spanje bij de drank ook voedsel moesten aanbieden. Zodoende werd vermeden dat de ruiters alleen wijn of alcohol dronken en geen voedsel tot zich namen. Vandaar het gebruik om (voornamelijk in Spanje) kleine hapjes, tapas, bij de drank te serveren.

PARTNERS 

 

Soortgelijke instrumenten uit andere culturen

KALAGONG is a wind instrument which also provides bass and sometimes the melody for select musical pieces. Bamboo poles each representing a note are held together by a wooden frame and are played when two paddles made of rubber slippers are struck on each of the hollow bamboo tubes. The name of the instrument comes from the first two syllables of the conductor’s name “kala” and the “gong” for the gong-like sound that it produces when struck by the paddle. Filipijnen

© 2023 Transit