Nieuwkomers in Vlaanderen krijgen een inburgeringsattest nadat ze vier stappen hebben doorlopen. Ze moeten Nederlands leren, zich inschrijven bij de VDAB, maatschappelijke oriëntatie volgen en aan maatschappelijke participatie doen, via een buddy of vrijwilligerswerk.
Transit zet in op het aanbieden van vrijwilligerswerk.

Transit heeft een breed assortiment van taken. Er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op interesse en nuttige ervaring van de nieuwkomers. Bij elke taak wordt de nodige achtergrondinformatie gegeven.

1.elementaire handelingen bij verwerken van materialen:  

-hout: zagen, schuren,
-metaal: zagen, schuren, polijsten, lassen, plasmasnijden
-kunststof: zagen, snijden, knippen, plaatsen zeilringen
-fiberglas: zagen
-rubber: snijden
-aluminium: zagen, snijden
-leder: snijden, plaatsen zeilringen

-sorteren, verhuis

2. assemblage instrumenten

3. ontmantelen van voorwerpen: piano’s, ziekenhuisbedden

4. creatie kunstvoorwerpent:  beschildering van voorwerpen, creatie van kunstvoorwerpen, audio-visuele opnames

5. particpatie aan workshops en educatieve projecten, 

 

 

PARTNERS 

© 2023 Transit