De werking van Transit situeert zich in Mechelen, Leuven en Hever. Ateliers, werkruimte, audio-visuele ruimte, administratieve ruimte, staanplaats en stockageruimte, een uitgebreid machinepark staan ter beschikking van de de medewerkers.

DE POTTERIJ TE MECHELEN

Een trefpunt voor jonge ondernemers met oog op een circulaire economie

OVAM is sinds mei 2015 eigenaar van de Potterij, een verwaarloosde site in de Mechelse binnenstad. De ambitie leeft om op de site een plaats te creëren waar jonge, innovatieve en creatieve ondernemers aan de slag kunnen met projecten in het kader van circulaire economie. Aangezien op het terrein verschillende jaren een droogkuis gevestigd was, is de grond ernstig vervuild met olie chloorhoudende ontvetters.

Samen met Stad Mechelen, Sociaal huis Mechelen, Vlaanderen Circulair en Thomas More Hogeschool wil de OVAM de site nieuw leven inblazen. Het doel: een circulair laboratorium waar denkers en makers elkaar ontmoeten en kleinschalige productie ruimte krijgt in de stad, met het oog op duurzame ontwikkelingen.

Transit beschikt over een atelier, en kan -indien nodig- beschikken over een grote ruimte met tal van faciliteiten;  Interessante mogelijkheid tot samenwerking met Straathoekwerkers Mechelen, KoLab, Deelbaar Mechelen.Vlotte bereikbaarheid via openbaar vervoer, gelegen in nabijheid van het historische centrum van de stad Mechelen.

In de circulaire economie krijgt vrijwel alles dat we gebruiken een nieuwe, hoogwaardige bestemming. Dat vermindert de belasting voor het milieu en stimuleert innovatie en werkgelegenheid.

De Potterij wordt een ontmoetingsplaats voor jonge, innovatieve ondernemers met een eigenzinnige kijk op circulaire economie. Hierbij ligt de focus om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardvernietiging te minimaliseren. Ook andere thema’s zoals ecologie, stadlandbouw, onderwijs, buurt, cultuur en kennisontwikkeling zullen hier een plek krijgen. Bovendien zal het pand dienen als uitvalsbasis voor activiteiten van de OVAM en Vlaanderen Circulair.

De Potterij: broeiplaats voor jonge ondernemers.

DE SERRES TE HEVER

Artistieke experimenteerruimte

Regio Mechelen, Boortmeerbeek en Hever gonst van de creativiteit en ondernemingszin. De vraag naar fysieke ruimte om projecten op te starten waar verschillende sectoren elkaar ontmoeten, wordt alsmaar groter. vzw Rauw, wil hierop een antwoord bieden door verschillende ruimten  in de Serres een nieuwe, tijdelijke invulling te geven. 

De Serres zijn een  open plek waar maken en leren, kennisdelen en innovatie centraal staat.Door het open karakter creëren we de mentale ruimte voor vernieuwende samenwerkingen. Jonge ondernemers en kunstenaars krijgen kansen om te leren door te doen, om hun talenten te ontdekken en te ervaren hoe unieke samenwerkingen verrassende ideeën geven.

Transit kan beschikken over een grote ruimte met tal van faciliteiten, atelier, staanplaatsen voor aanhangwagens, buitenruimte om containers te plaatsen. Vlotte bereikbaarheid via openbaar vervoer, gelegen op ca. 2 kilometer van de E19 zijn voor medewerkers en bedrijven een enorme meerwaarde.

Een van de ambities van De Serres is om via open oproepen gezamenlijke, cross-over projecten op te starten die vertrekken vanuit een maatschappelijke uitdaging.

Belangrijk aan die projecten is dat ze een open einde en karakter hebben. een plaats van creatief maken, duurzaam innoveren en kennis delen.
De werking binnen De Serres worden gecoördineerd door vzw Rauw. Rauw vzw is opgericht in 2015 door gelijkgestemde zielen met een gezamenlijke passie. Op deze manier trachten zij hun steentje bij te dragen aan de bewustwording omtrent milieuzorg in de landbouw en samen bij te leren over biologische landbouw en streekgebonden gewassen. 

Ecologie en kunst: hand in hand

© 2023 Transit