STEM MEETS ARTS

KUNST ALS TOEGANGSPOORT

Versterk kunst en cultuur binnen je school door vakoverschrijdende samenwerking. In Vlaanderen kiezen heel wat scholen voor vakoverstijgende projecten. De uitbouw van een lessenreeks (of project) verhoogt vaak de motivatie bij zowel leraren als bij
leerlingen. Die manier van werken is niet nieuw, maar het aanbod van materiaal is eerder schaars.
Tijdens deze lezing worden interessante denkpistes aangeboden om artistieke vorming, media, muzikale opvoeding, plastische opvoeding, etc., als vertrekpunt te nemen om te linken aan andere vakgebieden.
Een aantal thema’s zijn gefocused op actualiteit. De uitdagingen die zich vandaag de dag stellen: klimaat, epidemie, migranten, circulair ondernemen,… Creatieve oplossingen en nieuwe attitudes dringen zich op voor . Kunstonderwijs veronderstelt een manier van denken voor waarbij sprongen in denkprocessen uiteindelijk leiden tot inzichten die buiten de normale denkwereld vallen. Inzichten die een belangrijke voorwaarde zijn om te kunnen innoveren. Net dat innoveren hebben we nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Christopher Clouder was de stichtend directeur van het Botin Platform voor Innovatie in Onderwijs. Sociaal en emotioneel onderwijs in 21 landen werd onderzocht en geëvalueerd. Hij deed ook onderzoek naar hoe de kunsten de menselijke creativiteit kunnen bevorderen en versterken en geeft lezingen over de evolutie van het bewustzijn door middel van kunst. Christopher is de School Mentor van de Scuola Waldorf Firenze en het Liceo dei Colli een nieuwe innovatieve middelbare school net buiten Florence in Italië. Het opende in september 2013 met een creatief, kunstrijk en inspirerend curriculum dat de ontwikkeling en behoeften van jonge mensen dient op een manier die geschikt en zinvol is voor de 21e eeuw.

Christopher was van 1990 tot 2012 oprichter en voorzitter van de European Council for Steiner Waldorf Education, die zo’n 710 scholen in 27 landen vertegenwoordigt. Daarvoor begon hij zijn loopbaan als leraar en was directeur van  een Waldorf Steiner school in Middelburg. In 1997 was hij medeoprichter van de Alliance for Childhood, een wereldwijd netwerk dat campagne voert voor het recht van jonge kinderen om hun kindertijd op een gezonde en bevredigende manier te mogen beleven.

Hij is co-auteur, redacteur en mede-uitgever van 17 boeken over onderwijs, creativiteit en kindertijd. Hij ontvangt vele uitnodigingen om internationaal lezingen te geven en vindt het onderzoek naar verschillende culturen en hun artistieke en esthetische uitdrukkingsvormen een bron van fascinatie en inspiratie. Hij ziet zijn werk als het slaan van bruggen tussen opvoedingsculturen, of die nu politiek, sociaal, cultureel of academisch zijn, en het creëren van een bewustzijn van solidariteit en begrip ten bate van kinderen