De werking van Transit situeert zich in Mechelen, Leuven en Hever. Ateliers, werkruimte, audio-visuele ruimte, administratieve ruimte, staanplaats en stockageruimte, een uitgebreid machinepark staan ter beschikking van de de medewerkers.

VERWERKING VAN PVC

Close the loop

De allereerste Europese strategie inzake kunststoffen, die vandaag is aangenomen, maakt deel uit van de overgang naar een meer circulaire economie. Deze strategie beschermt het milieu tegen plastic vervuiling, bevordert de groei en de innovatie en maakt van een uitdaging een positieve doelstelling voor de toekomst van Europa. Er zijn sterke zakelijke argumenten voor de transformatie van de manier waarop producten in de EU worden ontworpen, vervaardigd, gebruikt en gerecycled, en door het voortouw bij deze overgang te nemen, zullen we nieuwe investeringsmogelijkheden en banen scheppen. Volgens de nieuwe plannen moeten alle kunststofverpakkingen op de EU-markt tegen 2030 kunnen worden gerecycled, wordt het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik teruggedrongen.en wordt het opzettelijke gebruik van microplastics beperkt.

Kunststof en rubber zijn niet weg te denken uit onze samenleving. De afgelopen vijftig jaar heeft het gebruik van kunststoffen een enorme vlucht genomen. Mede door de veelzijdige eigenschappen is de wereldwijde toepassing vertwintigvoudigd. Kunststoffen zijn sterk, stijf, flexibel, vormvast of juist vormvrij en dragen zo bij aan comfort, veiligheid, houdbaarheid, hygiëne en energie-efficiëntie. Met kunststof geproduceerde toepassingen leveren ook ten opzichte van het gebruik van andere materialen een bijdrage aan het verminderen van de CO2-emissies. Behalve een groot aantal voordelen, brengt de grootschalige toepassing van kunststof ook nadelen met zich mee. Het gebruik van (veelal) fossiele grondstoffen en energie oefent druk uit op het milieu. De verspreiding van plastic zwerfvuil en microplastics op land en in zee resulteert in een groeiende vervuiling van de ecosystemen. Dus ondanks alle voordelen, zien wij ons gesteld voor een aantal belangrijke uitdagingen.  Deze transitieagenda neemt al deze punten mee in een actie- en interventieagenda voor de komende jaren vanuit de gezamenlijke ambitie in het Grondstoffenakkoord om een versnelling te bewerkstelligen in de transitie naar de circulaire (kunststof)economie, waar kunststof van waarde is en blijft.

Als we de manier waarop we kunststoffen produceren en gebruiken niet veranderen, is er tegen 2050 meer plastic dan vis in onze oceanen. We moeten voorkomen dat plastic in ons water, ons voedsel en zelfs in ons lichaam komt.

Dus ondanks alle voordelen, zien wij ons gesteld voor een aantal belangrijke uitdagingen.  Deze transitieagenda neemt al deze punten mee in een actie- en interventieagenda voor de komende jaren vanuit de gezamenlijke ambitie in het Grondstoffenakkoord om een versnelling te bewerkstelligen in de transitie naar de circulaire (kunststof)economie, waar kunststof van waarde is en blijft. Kunststoffen hebben in 2050 een geringe voetafdruk en zijn gemaakt van gerecyclede of hernieuwbare – biobased – kunststoffen van een gegarandeerde kwaliteit. Er is niet langer sprake van verbranding van plastics, onnodig materiaalgebruik behoort tot het verleden. Met de circulaire kunststofeconomie levert de sector een bijdrage aan de energie- en klimaatdoelstellingen. Er worden geen zorgwekkende stoffen in kunststoffen verwerkt die een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid en het ecosysteem. Door het sluiten van de kunststofketen zorgen producenten, retailers én consumenten ervoor dat macro- en microplastics niet langer lekken naar het milieu. Met onze kunststoffenstrategie leggen we het fundament voor een nieuwe circulaire economie voor kunststoffen en stimuleren we gerichte investeringen. Hierdoor vermindert het zwerfvuil te land, in de lucht en ter zee en ontstaan ook nieuwe kansen voor innovatie, het concurrentievermogen en hoogwaardige banen. Dit is een geweldige gelegenheid voor de Europese industrie om mondiaal leiderschap in nieuwe technologie en materialen te ontwikkelen. Consumenten worden in staat gesteld om bewust te kiezen voor het behoud van het milieu. Dit is een echte win-winsituatie. De enige langetermijnoplossing is het plastic afval te verminderen door meer recycling en hergebruik.

De Potterij: broeiplaats voor jonge ondernemers.

Dit is een uitdaging die burgers, het bedrijfsleven en de overheden samen het hoofd moeten bieden. Middels de EU-kunststoffenstrategie stimuleren we ook een nieuw en meer circulair bedrijfsmodel. We moeten investeren in innovatieve nieuwe technologieën die veilig zijn voor onze burgers en ons milieu, en tegelijk de industrie concurrerend houden. 

Containers met buizen uit PVC,PP en PE worden naar De Serres in Hever gebracht. Hier wordt het materiaal gescheiden en in aparte containers gegooid. Vrijwilligers van Transit selecteren bruikbaar materiaal en plaatsen dit in rekken en kunststofbuizen. Stelselmatig wordt het materiaal gereinigd en op maat gezaagd.

© 2023 Transit