Te voorzien:

 1. ruim lokaal met tafels. Tafels in kringopstelling met 1 tafel centraal voor docent.
 2. pc en beamer + internetaansluiting
 3. Voldoende begeleiding om leerlingen te ondersteunen..

Duur  montage: ca. 1 uur.

Cilindertrommels zijn er natuurlijk in alle soorten en maten, maar je kan ook zelf een trom maken. En waar je misschien je hand niet omdraait voor een simpele taurom, kan een beschilderde, gegraveerde taurom het uiterste vergen van je artistieke talenten. De Taurom kan op verschillende niveaus worden vervaardigd. Afhankelijk van je wensen kunnen we de materialen leveren in diverse graad van afwerking.

1. Vooreerst kunnen diverse materialen (buizen, dekzeil, leder, hulsbuisjes, aluminiumbuis) onafgewerkt  worden aangeboden. Jongeren krijgen de kans om deze materialen te bewerken (zagen, meten, boren, plaatsen van zeilringen,…)
Het gaat hierbij in de eerste plaats om een vakoverschrijdende aanpak waarbij we vanuit een brede invalshoek het vervaardigen van de Taurom benaderen.

2. Een light versie is assemblage. Hierbij zijn de materialen vooraf bewerkt: op maat gezaagd, voorzien van de nodige ophangingspunten, zeilringen,… 

Beide trajecten worden door ons ondersteund: we voorzien de nodige gereedschappen, stappenplannen, handleidingen,…

Het is belangrijk dat we een degelijk kwalitatief instrument maken. Anders leidt het tot niets! Transit ontwikkelt methodes om met dit instrument op een manier aan de slag te gaan zodat het in scholen, vrije tijd effectief kan worden gebruikt.

De Taurom wordt kort voorgesteld door Reemi Mistiaen, professioneel muzikant.  Technieken, houding, gebruikte materialen, basisklanken,… komen aan bod in deze smaakmaker.

Alles in de natuur is gemodelleerd naar een bol, kegel of cilinder, je moet leren te schilderen gebruikmakend van deze eenvoudige figuren, dan kun je doen wat je wilt.

 

Paul Cézanne

BOUWTRAJECT TAUROM

Je wordt begeleid in een heel traject waarbij we starten van O. Alle materialen, gereedschappen, stappenplannen, handleidingen en sjablonen zijn voorhanden.

Om een overzicht te bewaren op het bouwproces van de Taurom is alles ingedeeld in 4 stadia. In elke fase wordt een onderdeel van het proces aangepakt. In onderdeel 1 en 2 worden aandacht besteed aan de belangrijkste delen van de Taurom: de trommel of Taurombody en het slagvel.

 1. De trommel of  Taurombody: op maat zagen van PVC-buis en boren van opspangaten
 2. Slagvel: op maat knippen van PVC-dekzeil en plaatsen van zeilringen
 3. Attributen: snijden van aluminiumbuisjes, lederen handvat voorzien van zeilringen, voorbereiden mantela
 4. Montage: de verschillende onderdelen worden op de trommel gemonteerd, het zeil wordt opgespannen tot een volwaardige Taurom

Elk onderdeel heeft een aantal webpagina’s waar je op een gedetailleerde manier wordt begeleid in het bouwproces. De toeleiding naar de verschillende pagina’s wordt mogelijk gemaakt door een navigatiebalk die zich onderaan elke webpagina bevindt.

Deze balk is voorzien van foto’s, buttons en beschrijvende titels.

1. De foto’s en buttons verwijzen naar de overzichtspagina’s.

Op elke overzichtspagina krijg je algemene informatie mbt de fase

1. Inventaris van de materialen en gereedschap
2. Bijkomende informatie mbt muziek of voorbereidend proces

2. Elke fase in het bouwproces heeft een kleur.

Een button is voorzien van volgende kleuren:
1. Rood: trommel of tubus
2. Groen: slagvel
3. Geel: attributen
4. Blauw: montage

3. Beschrijvende titels: deze titels verwijzen naar de webpagina’s met respectievelijke stappenplannen.Elke pagina is voorzien van:

-een inleidende tekst
-tips en tricks
-stappenplan:

– de verschillende fases worden weergegeven op een kleurachtergrond
– detailfoto’s met beschrijvende tekst van de stappen. Na het klikken wordt de foto uitvergroot zodat elk detail vlot zichtbaar wordt.

 

-bijkomende informatie over gereedschap en materiaal

                                                  

In de navigatiebalk wordt telkens verwezen naar de landingspagina (zwarte button). Deze pagina geeft algemene informatie mbt het bouwproces.
Tevens wordt hier doorverwezen naar nuttige toepassingen:

  1. Algemene info Taurom
  2. Muziekmethode
  3. Artistiek bewerken van de buis
  4. De cilindertrom in andere culturen
  5. STEM
© 2023 Transit